Terms & Conditions

E-POE KASUTUSLEPING


Hedera Eesti OÜ, registrikoodiga 11165715, aadress Hoiu 20, Laagri, Saue vald, Harjumaa, Estonia (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab www.kingid.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed ( edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu ( edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD
1.1 Hedera Eesti OÜ e-pood (edapidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.
3.2. Kui toode puudub laos ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.
3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.
3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud e-poe lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
3.9. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.9.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.
3.9.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust.  Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Salvesta koguse muudatused“. Tellimuse  vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Telli”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.9.3. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse leheküljele.
3.9.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.9.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Hedera Eesti OÜ arvelduskontole.

4. HINNAD
4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1. Tarneviise on kaks: Omniva pakiautomaat või Omniva kullerteenus.
5.2. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE
6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@kingid.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev,kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS
7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@kingid.ee.
7.4. Lepingust taganemisel tuleb Teenuse kasutajal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist tagastada.
7.5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.7. Teenuse kasutaja kannab kauba tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning
tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1. Kõik pretensioonid, mis on seotud Kasutuslepingu sõlmimisega, muutmisega, täitmise või käesoleva lepingu lõpetamisesega, peab Teenuse kasutaja esitama neljateistkümne (14) päeva jooksul alates tellitud kauba saamisest. Teenuse kasutaja poolt esitatud nõue vaadatakse läbi neljatestkümne (14) päeva jooksul, alates selle saamisest.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed ja/või  kontaktandmed, mis on seetõttu saanud teatavaks Teenuse osutajale, võidakse kanda Teenuse osutaja poolt kliendiregistrisse kauba pakkumiste ja müügiteenuse osutamise eesmärgil Teenuse kasutajale.
9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
9.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadress, vabatekstina sisestatud märkused.
9.5. Isikuandmeid töötleb Hedera Eesti OÜ, Hoiu 20, 76401 Laagri, registrikood 11165715.
9.6. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
9.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil, juhul kui ta on tellimuse esitamise lehel vastavas aknas ära märkinud linnukesega oma nõusoleku.

10. VASTUTUS
10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

11. ERIMEELSUSED
11.1. E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. KASUTUSTINGIMUSED
12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Kaupmehe e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.